Obowiązek raportowania na platformie P1

Szaowni Państwo. 

Z dniem 1 lipca 2021r. został wprowadzony ustawowo obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do platformy P1. Obejmuje on KAŻDY medyczny kontakt pacjenta z lekarzem (prywatnej lub publicznej służby zdrowia) /ciekawostka: dotyczy to także wizyt u masażystów i fizjoterapeutów/ i jest realizowany automatycznie przez firmy obsługujące oprogramowania medyczne. Raportowaniu - jeśli chodzi o pacjenta -  podlega: imię, nazwisko, rodzaj identyfikatora (PESEL), identyfikator, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, kod oddziału NFZ a także rozpoznanie i ewentualnie wykonana procedura. Lekarz NIE MA WPŁYWU na ilość i rodzaj raportowanych danych (nad czym ubolewamy). Z tego powodu nie ma możliwosci wystawiania recept BEZ wprowadzenia wizyty pacjenta oraz rozpoznania. Z tego też powodu KAŻDY medyczny kontakt pajenta z lekarzem (jw) musi być rozliczony fiskalnie (obowiazek kas fiskalnych online dla lekarzy także wszedł od 1 lipca br.). 

 

W konsekwencji dla pacjenta oznacza to, że bez wizyty NIE MOŻNA "dopisać" leków czy też ich "zmienić", bo jest to działanie medyczne podlegające rejestracji i raportowaniu jednoczasowo zarówno do platformy P1 jak i do Urzędu Skarbowego. To samo dotyczy wystawiania wszelkich zaświadczeńczy druków, które MUSZĄ BYĆ odnotowane w dokumentacji medycznej a co za tym idzie - rozliczone fiskalnie. 

 

podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji (Dz.U. 2020 r., poz. 702, z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. 2019 r., poz. 1590)