cennik

AKTRUALNIE OBOWIĄZUJĄCE CENY: (cennik obowiązuje od 15 kwietnia 2020r.)  / dotyczy także wizyt realizowanych online/

  • Pierwsza wizyta:  220zł 
  • Kolejne wizyty (bez L4):  150zł 
  • Kolejne wizyty z L4: 180zł
  • Nie ma czegoś takiego jak "przedłużenie recepty" albo "przedłużenie zwolnienia" - patrz niżej
  • UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami Ministerstwa Zdrowia leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym badaniu pacjenta. Takie też jest stanowisko NFZ, który kontrolując prawidłowość wystawiania recept nakłada kary na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej. Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu.  Uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, który brzmi: „Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby”.