cennik

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE CENY:

  • Pierwsza wizyta (ok. 50-60 min) : zebranie niezbędnych informacji potrzebnych do postawienia diagnozy, ustalenie dalszego postępowania, wypisanie recept na leki (o ile są one niezbędne w procesie leczenia)- 150zł
  • Kolejne wizyty (ok. 20 min) : ocena skuteczności prowadzonego leczenia, ewentualnie zmiany dawek leków lub inna korekta terapii – 120zł (nie dotyczy wizyt związanych z orzecznictwem lekarskim - wnioski,zaświadczenia - wówczas cena wizyty + 30zł; jeśli kolejna wizyta jest ponad 2 lata od ostatniej to też traktowana jest jako pierwszorazowa i opłata jak za wizytę pierwszorazową)
  • Stali pacjenci  - korzystne zniżki
  • Wystawienie zaświadczeń (w tym ZLA), wniosków: cena wizyty+ 30zł
  • Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach : 30zł
  • Wizyta domowa: Olsztyn: 250zł; poza Olsztynem: ustalana indywidualnie, od 250zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami Ministerstwa Zdrowia leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym badaniu pacjenta. Takie też jest stanowisko NFZ, który kontrolując prawidłowość wystawiania recept nakłada kary na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej. Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu.  Uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, który brzmi: „Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby”.