cennik

AKTRUALNIE OBOWIĄZUJĄCE CENY:

 • Pierwsza wizyta (ok. 50-60 min) :  180zł 
  (Pacjenci rejestrujący się na 30min podczas gdy jest to wizyta pierwszorazowa - opłata jak za wizytę pierwszorazową - 180zł)
 • Kolejne wizyty (ok. 20-30 min) :  150zł 
  (cena nie dotyczy wizyt związanych z orzecznictwem lekarskim - wnioski, zaświadczenia - wówczas cena wizyty + 30zł;
  jeśli kolejna wizyta jest ponad 2 lata od ostatniej to też traktowana jest jako pierwszorazowa i opłata jak za wizytę pierwszorazową)
 • Wystawienie zaświadczeń, wniosków: cena wizyty+ 30zł
 • Wizyty domowe:  obecnie nie są realizowane wizyty domowe
  UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami Ministerstwa Zdrowia leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym badaniu pacjenta. Takie też jest stanowisko NFZ, który kontrolując prawidłowość wystawiania recept nakłada kary na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej. Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu.  Uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, który brzmi: „Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby”.