info

Jak przygotować się na wizytę do psychiatry ?

Uprzejmie proszę abyście Państwo zabrali na wizytę:

1. dokument tożsamości (z numerem PESEL) 
2. dotychczasową dostępną Państwu dokumentację medyczną z leczenia internistycznego i/lub psychiatrycznego, opinie psychologiczne, zaświadczenia; ewentualnie proszę przypomnieć sobie jakie zalecono Państwu leki.
3. NIP zakładu pracy, w którym Państwo pracujecie (w razie potrzeby wystawienia zwolnienia)
4. osobę towarzyszącą (jeśli ktoś z Państwa tego potrzebuje)


Kontrola w ZUS

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami na kontrolę w ZUS należy zgłosić się osobiście, zabierając ze sobą dokumentację, KTÓRĄ SIĘ POSIADA. Proszę się nie martwić, gdy Państwo nie macie wydruków dokumentacji - ZUS ma możliwość zwrócenia się bezpośrednio do lekarza o udostępnienie dokumentacji z leczenia.